SEMINARI

OGLAŠAVANJE ZA SEMINARE:

Za članove Saveza koji rade Seminare za LA i ST:
Oglašavanje se ne naplaćuje.

Za članove Saveza koji rade Seminare za show dance, salsu i ostale plesove:
1 mesec - 6.000,00 dinara

Za one koji nisu članovi Saveza a rade Seminare za LA i ST, show dance, salsu i ostale plesove:
1 mesec - 12.000,00 dinara

Zainteresovane strane se mogu javiti kancelariji Saveza gde će dobitl fakturu i po izvršenoj uplati oglas/baner će biti postavljen.

Napomena: Plesni savez Srbije nije obveznik PDV-a