PLESNI SAVEZ SRBIJE (PSS)
KONTAKT INFORMACIJE
Adresa Beograd, Deligradska 27
Tel / fax + 381 11 244 14 74
e - mail yudsf001@eunet.rs
web http://www.ples.co.rs
Radno vreme kancelarije saveza ponedeljak – petak 09h-16h
Upravni odbor
Predsednik Marija Lazarević
Potpredsednik Slađana Ivanišević
Članovi Ivan Mileusnić, Ivan Knežević, Dragana Labudović, Predrag Mićić, Jelena Alempijević
Generalni sekretar Dragana Lukić
Odnosi sa javnošću
Ivan Mileusnić, Slađana Ivanišević
Nadzorni Odbor
Predsednik Milena Trifunov
Članovi Milorad Ilić, Zoran Gemaljević
Disciplinska Komisija
Predsednik Dragana Labudović
Članovi Bogdan Živanović, Milena Zogović
Takmičarsko-sudijska komisija
Predsednik Ivan Knežević
Članovi Branislava Radovanović, Lado Božić, Nikoleta Vidaković, Dubravka Demić Jovanović
Lice odgovorno za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga
dr Ivana Gajić
Sportski trener za rad sa sportistima i koordinaciju stručnog rada u Savezu
Glavni trener MSc Slađana Ivanišević
Sportski trener – rukovodioc programa razvoja dečijeg i omladinskog sporta
Dragana Labudović
Lekar sportskih reprezentacija, zadužena za brigu o medicinskoj zaštiti sportista i primeni antidoping pravila.
dr Ivana Gajić
Komisija za licenciranje i kategorizaciju
Predsednik MSc Slađana Ivanišević
Članovi Prof. Slobodan Krneta, MSc Mane Mirković
Naučno istraživačka komisija
Rukovodilac Marija Lazarević
Članovi Miodrag Savić, Jelena Aleksić, Anđela Pavkov Avramović, Dragana Labudović, Jelena Alempijević, Slađana Ivanišević
Nacionalni administrator
Ljubiša Tomić
Compiled by MasterDance ® MasterSoft