Plesni stručnjaci – SUDIJE sa DOZVOLOM ZA RAD ( licencom ) Plesnog saveza Srbije
Latino-američki i standardni plesovi
Nenad Jeftić WDSF međunarodna licenca
WDSF međunarodna licenca za Glavnog sudiju


Licenca za Glavnog sudiju
Goran Knežević WDSF međunarodna licencaLicenca za Glavnog sudiju
Marija Lazarević WDSF međunarodna licencaLicenca za Glavnog sudiju
Dragan Rančev WDSF međunarodna licencaLicenca za Glavnog sudiju
Dejan Barać WDSF međunarodna licencaLicenca za Glavnog sudiju
Branislava Radovanović WDSF međunarodna licencaLicenca za Glavnog sudiju
Marija Prelević WDSF međunarodna licencaLicenca za Glavnog sudiju
Jasna Mićić WDSF međunarodna licencaLicenca za Glavnog sudiju
Nenad Kirćanski WDSF međunarodna licencaLicenca za Glavnog sudiju
Mihajlo Živanović WDSF međunarodna licencaLicenca za Glavnog sudiju
Ivan Knežević


A licenca
Tanja Došenović


A licenca
Sandra Paunovski


A licenca
Ivan Mileusnić


A licenca
Tatjana Mladenović


A licenca
Slađana Ivanišević


A licenca
Predrag Stojković


A licenca
Jovana Klajić


B licenca
Vladimir Subotički


B licenca
Antal Gece


C licenca
Aleksandar Veljković


C licenca
Jovana Petrović


D licenca
Lado Božić


D licenca
Miodrag Mićić


D licenca
Valentina Simonović


D licenca
Suzana Subotić


D licenca
Savremeni ples
Danijela Sagić


A licenca
Dragana Labudović


A licenca
Jelena Alempijević


A licenca
Miodrag Mićić


A licenca
Nikoleta Vidaković


A licenca
Dubravka Demić Jovanović


A licenca
Anđela Pavkov Avramović


A licenca
Radoslava Vještica


B licenca
Jelena Bugarčić


C licenca
Irena Arbajter-Janković


C licenca
Danica Ilić


C licenca
Compiled by MasterDance ® MasterSoft